Školní jídelna

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Výše stravného vychází z vyhlášky MŠMT č.48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Věková kategorie 3-6 let = 40,- Kč, na dítě a den

Věková kategorie 7 let    = 43,- Kč, na dítě a den

Školné                            = 500  Kč, od školného jsou osvobozeny děti v posledním roku docházky do mateřské školy a děti s odkladem školní docházky.

Záloha při začátku docházky do mateřské školy činí 1.000,-. Po odchodu Vašeho dítěte do jiného školního zařízení, je záloha vracena v měsíci říjnu. (Pokud je docházka ukončena k srpnu).
 

Inkasní den stravného a školného je vždy v 15. den v měsíci, se zpětnou platností / např. září se vyúčtuje v říjnu/. Měsíční splátka se skládá ze stravného a školného.

 

 

jidelnicek