Školní jídelna

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Výše stravného vychází z vyhlášky MŠMT č.48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
na školní rok 2019 / 2020

Věková kategorie 3-6 let = 43,- Kč, na dítě a den

Věková kategorie 7 let    = 46,- Kč, na dítě a den

Školné                            = 566  Kč, od školného jsou osvobozeny děti v posledním roku docházky do mateřské školy a děti s odkladem školní docházky.

 

Inkasní den stravného a školného je vždy v 15. den v měsíci, se zpětnou platností / např. září se vyúčtuje v říjnu/. Měsíční splátka se skládá ze stravného a školného., 

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY: 1422640379 / 0800

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo dítěte - bez konečného čyřčíslí - místo něj napište nuly

KONSTANTNÍ SYMBOL: 1919

 

 

 

jidelnicek