Školní řád

VE ŠKOLNÍM ŘÁDU SE DOČTETE, JAK JE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ORGANIZOVÁNA

/media/userfiles/skolnirad.docx