ŠNEČCI V PROSINCI

3. prosince - Výroba těsta na perníky s dětmi v rámcii dopoledne v MŠ

4. prosince - Mikuláš v MŠ;

                   - Charitativní akce Den pro Zuzanku - podpora Kliniky dětstké onkologie při FN Brno

5, prosince - Pečení perníčku s dětmi v rámci dopoledne v MŠ

7. prosince - Návštěva Zlínského zámku - výstava Betlémů + prohlídka vánoční výzdoby a trhů na náměstí Míru

12. prosince - Nadílka dárků v MŠ

17. prosince - Vánoční pohádka v MŠ - divadlo Hodonín

19. prosince - Vánoční besídka třídy v 15,30 hod.

 

Milí rodiče,

děkujeme za Vaši podporu a zájem o naši práci a přejeme Vám pohodu v rodinném kruhu a vše nejlepší do nového roku 2019

Těšíme se na další spolupráci!                                                                                                         Iveta Frolková a Dana Talašová