VČELKY V PROSINCI

  • 4.12. - PŘIJDE DO ŠKOLKY MIKULÁŠ ( žáci STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY)

         - CHARITATIVNÍ JARMÁREK " PRO ZUZANKU " - podrobnější informace na nástěnce před  třídou

  • 12.12. - VÁNOČNÍ DOPOLEDNE s koledami, hrami a možná přijde i Ježíšek
              -   CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ
  • 14.12. - LOUTKOVÉ DIVADLO " VÁNOČNÍ HVĚZDA"  - z Hodonína
  • 19.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE - podrobnější informace na dveřích třídy