Informace o provozu a hygienických opatřeních

Novinky

Napsáno: 2020-05-14

Novinky

Informace o provozu školy a hygienických opatřeních

Mateřské školy Zlín, Sokolská 3961, příspěvkové organizace:

 

 • Čipový systém pro vstup do budovy bude vypnut do odvolání
 • vstup do prostor MŠ (zahrada MŠ) bude umožněn pouze do 8:00 kdy se uzamkne zahrada MŠ
 • vstup do budovy MŠ bude umožněn pouze dětem, rodič dítěte zazvoní u dveří do budovy MŠ a vyčká příchodu učitelky
 • učitelka dítěti u vstupu do budovy změří teplotu
 • rodič předá učitelce vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, v podepsané tašce (batohu) 2 čisté a podepsané roušky (v sáčku), oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení, pyžamko. Každý další den přinese čisté, vyprané oblečení na pobyt venku.
 • dítě si nepřináší do MŠ žádnou hračku, ani plyšáka
 • rodič předá paní učitelce dítě, roušku si rodič odnáší
 • stravování dětí bude zajištěno během celého dne, jídlo včetně příborů budou dětem vydávat za dodržení všech hygienických zásad zaměstnanci školy. (Snídat se bude v 8:00 společně po příchodu všech dětí)
 • vyzvedávání dítěte po obědě je stanoveno v čase 12:00 – 12:15, rodič nezvoní, vyčká před budovou MŠ na příchod učitelky, která mu dítě přivede
 • vyzvedávání dítěte po spaní bude probíhat na zahradě MŠ v čase od 14:45 do 16:30 (Rodič si dítě vyzvedne spolu s jeho taškou s použitým oblečením a neprodleně opouští zahradu MŠ), případně zazvoní na zvonek třídy a nahlásí jméno dítěte, vyčká na příchod učitelky s dítětem
 • minimálně 1x denně bude provedeno důkladné čištění a dezinfekce všech místností, povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí, časté větrání
 • po 2-3 hodinách denně bude prováděn úklid a dezinfekce toalet
 • výměna lůžkovin proběhne každý týden
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné za příznivého počasí větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu MŠ
 • Všichni zaměstnanci jsou dostatečně proškoleni a poučeni o hygienických zásadách a jejich dodržování
 • Pokud se příznaky COVID-19 objeví u některého ze zaměstnanců, okamžitě školu opustí. Děti budou přemístěny do izolace – relaxační místnost s povinným nošením roušky a ředitelka školy bude informovat rodiče a krajskou hygienickou stanici. Rodič si neprodleně do 30 minut dítě vyzvedne a zpět do MŠ bude příchod umožněn až s potvrzením od lékaře, že dítě může zpět do kolektivu