přerušení provozu MŠ od 1.3.2021

Událost

Napsáno: 28. 02. 2021

Událost

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje provoz mateřských škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole v období od 1. – prozatím do 21. 3. 2021. 

Bližší informace a další přehled přijatých krizových opatření najdete  https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM  

V provozu bude ve Zlíně pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému – MŠ Slínová 

Pro předškolní děti (i děti mladší) budeme připravovat po tuto dobu distanční výuku formou nabídky vzdělávacích aktivit,  kterou obdržíte emailem (pro předškolní děti je distanční výuka povinná, průběžně posílejte fotografie (skeny) prací a po návratu děti přinesou ukázat výsledky své práce – výtvarné práce, kresby, pracovní listy, ukázky tvoření, výrobky, fotografie, aj.)

Pro rodiče, kteří potřebují čerpat ošetřovné, přikládám odkaz s informacemi k ošetřovnému.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Změnou je, že formulář nevystavuje a nepotvrzuje škola.

 

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech,