Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Událost

Napsáno: 2020-05-27

Událost

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  a na webových stránkách mateřské školy www.ms-sokolska.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 27.05.2020 do 12.06.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS15/2020/17

Přijato

MS15/2020/35

Přijato

MS15/2020/58

Přijato

MS15/2020/73

Přijato

MS15/2020/77

Přijato

MS15/2020/195

Přijato

MS15/2020/231

Přijato

MS15/2020/333

Přijato

MS15/2020/391

Přijato

MS15/2020/496

Přijato

MS15/2020/552

Přijato

MS15/2020/599

Přijato

MS15/2020/611

Přijato

MS15/2020/139

Přijato

MS15/2020/136

Přijato

MS15/2020/710

Přijato

MS15/2020/751

Přijato


Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace

Prosím o sdělení, zda Vaše dítě nastoupí do naší MŠ nejpozději do 10.6.2020 na email: reditelna@ms-sokolska.cz

 

Ve Zlíně 27. 5. 2020

Mgr. Lívia Popesková

ředitelka mateřské školy