Místo, kam se všichni
těšíme a rádi vracíme…

O naší školce

Myš

Poznejte akce
našich tříd

Co bude dobrého
v pátek ?

Holčička
Přesnídávka
PLETÝNKA, ŠLEHANÝ HERMELÍN, RAJČE, DOBROMILKA, OVOCE - ČAJ
Oběd
POLÉVKA HRSTKOVÁ, MASOVÉ KROKETY, BRAMBOROVÉ PYRÉ, MÍCHANÁ ZELENINA
Svačinka
CELOZRNNÉ PEČIVO, POMAZÁNKA SÝROVÁ SE ŠUNKOU, PAPRIKA, MLÉKO

Celý svět je pohádkový

Školní vzdělávací program „Celý svět je pohádkový“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Naše mateřská škola je zaměřena  především na celkový rozvoj osobnosti dítěte, na jeho sociální a psychický vývoj a na úspěšný přechod do základní školy. Velký důraz klademe na rozvoj jazykové stránky, rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, pracovních dovedností a environmentální výchovu vzdělání a osvětu. Při všech činnostech vycházíme ze zážitkového učení, kdy děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastní zkušenosti, vlastního prožitku.

Celý svět je pohádkový
Každé dítě je něčím jedinečné

Každé dítě je něčím jedinečné

Při naší práci respektujeme individuální potřeby dětí, pozornost věnujeme rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti, zdravému sebevědomí a bezpečnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnost rodiny ve výchově a snažíme se ji vhodně doplňovat i velmi dobrou spoluprací s rodiči.

Co se děje
nového ?