Kdybych měla své dítě vychovat znovu
Diane Loomansová

Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Chodila bych víc na procházky a pouštěla víc draků na provázku.
Proběhlo bych víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním válčila.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

Režim dne

6. 00 - otevření MŠ, příchod dětí, spontánní hry, zájmové činnosti
7.00 - 8.00 - hygiena, průběžná snídaně, ranní činnosti
8.00 - 8.30 - uzavírání docházky, dokončení činnosti, úklid třídy
8.30 - 9.15 - řízená činnost pedagoga
9.15 - ovocná svačinka
9.30 - 11.30 - hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 - hygiena, oběd
12.00 – 14.00 - klidové činnosti, spánek
14.00 - odpolední svačina
14.00 - 16.30 - dokončování činností, spontánní aktivity dětí, individuální práce s dítětem
16.30 - uzavření MŠ

 

děti
děti

Školné a stravné 2020/2021

Stravné

Věková kategorie 3-6 let

  • Přesnídávka: 11,- Kč + 2,- Kč pitný režim
  • Oběd: 22,- Kč
  • Svačina: 7,- Kč + 1 Kč pitný režim
  • Celkem: 43,-

Věková kategori 7-10 let

  • Přesnídávka: 12,- Kč + 2,- Kč pitný režim
  • Oběd: 24,- Kč
  • Svačina: 7,- Kč + 1 Kč pitný režim
  • Celkem: 46,-

Dítě, které dosáhlo v daném školním roce, který platí od 1. 9. Do 31. 8.,  7 let, je zařazeno do kategorie 7-10 let.

Školné

  • Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky: neplatí školné
  • Ostatní děti: 654,- Kč

Poznejte akce
našich tříd

Poznejte nás

Mateřská škola byla založena roku 1959. Od roku 2003 je mateřská škola v právní subjektivitě. MŠ je součástí čtyřpatrového činžovního domu, jako nebytové prostory. Je umístěna v okrajové části města - jedná se o rozsáhlé sídliště s vysokým počtem obyvatel. Třídy jsou situovány do klidové zóny, jejíž součástí je školní zahrada. K mateřské škole je možný příjezd osobním vozidlem, snadná je i dostupnost zastávek MHD z ulice Sokolská a Tř. 2. května. V blízkém okolí je les, Stezka zdraví, rekonstruované dopravní hřiště, sportovní hřiště s různým povrchem.

Před mateřskou školou se nachází rozlehlá školní zahrada. Po rekonstrukci (2019) jsou dětem k dispozici tři zastíněná pískoviště, dva domečky pro ukládání hraček, stoly s lavicemi, pružinová houpadla, houpací hnízdo, nerezová skluzavka, herní prvek – Rybářská bašta (se skluzavkou, šikmou plošinou a sítí, dvě věže se stříškou). Po obvodu školní zahrady jsou listnaté i jehličnaté stromy a keře. V klidnější části zahrady se nachází bylinková skalka, záhonky na zeleninu a krmítka pro ptáčky.

Mateřská škola má kapacitu čtyř tříd. Dětí ve třídě je maximálně 27. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Třídy jsou pojmenovány Motýlci, Berušky, Včeličky, Šnečci.

Naši zaměstnanci

Hana Ptáčková[br]Mgr. Eva Horáková[br]

Hana Ptáčková
Mgr. Eva Horáková

Tel: +420 605 462 666

motylci@ms-sokolska.cz

Mgr. Lívia Popesková[br]Hana Rosincová

Mgr. Lívia Popesková
Hana Rosincová

Tel: +420 605 556 537

berusky@ms-sokolska.cz

Hana Žemlová[br]Kristýna Ježová

Hana Žemlová
Kristýna Ježová

Tel: +420 731 876 456

vcelky@ms-sokolska.cz

Lenka Stavinohová[br]Zdeňka Dokoupilová

Lenka Stavinohová
Zdeňka Dokoupilová

Tel: +420 733 580 001

snecci@ms-sokolska.cz