Zápis do MŠ

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. REGISTRACE od 14. 4. 2021 do 11. 5. 2021 www.zapisdomszlin.cz

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 13. 5. 2021 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: va5k4rg
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou,
  • osobní podání – předáním ve škole: pro tuto možnost využijte registračního systému na www.zapisdomszlin.cz, a ve zvolený čas, bez přítomnosti dítěte předá osobně přihlášku s přílohami

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

  • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ. Bez bezkontaktního nebo osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.

3. ROZHODOVÁNÍ do 12. 6. 2021

  • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
  • Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kriterií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 12. 6. 2021.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

  • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
  • MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na vstupních dveřích do MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.