Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Zápis do MŠ

 • Informace – zápis dětí do MŠ 

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. REGISTRACE od 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024   www.zapisdomszlin.cz

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 14. 5. 2024 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: va5k4rg
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou,
 • osobní podání – předáním ve škole: pro tuto možnost využijte registračního systému na www.zapisdomszlin.cz, a ve zvolený čas,  předá zákonný zástupce osobně přihlášku s přílohami

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ. Bez bezkontaktního nebo osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.

3. ROZHODOVÁNÍ do 13. 6. 2024

 • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kriterií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 13. 6. 2024.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na vstupních dveřích do MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMÁ VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2024/2025

Další postup:

 • v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy
 •  žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na e-mail: reditelna@ms-sokolska.cz, uvolníte tak místo ostatním uchazečům
 • schůzka rodičů nově přijatých dětí bude probíhat 25. 6. 2024 od 15:30 hod, účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí)
 • rozhodnutí o přijetí, dokumenty a informace potřebné k nástupu do MŠ obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v žádosti